Monday, September 20, 2021

جملات کوتاه زیبا و پرمعنا درباره زندگی

 

جملات کوتاه زیبا و پرمعنا درباره زندگی

بیو

جملات زیبا

"هدف زندگی ما شاد بودن است." 

- دالایلاما.

 

"زندگی وقتی اتفاق می افتد که مشغول برنامه ریزی های دیگر باشید."

- جان لنون.

 

"مشغول زندگی باش یا مشغول مرگ باش"

- استفان کینگ.

 

"تو فقط یک بار زندگی می کنی ولی اگه درست زندگی کنی یک بار کافیست."

- مای وست.

 

 • عشق برای همه ، نفرت از هیچکس. - ...
 • با خود بودن دنیا را تغییر دهید - ...
 • هر لحظه یک شروع تازه است. - ...
 • هرگز از چیزی که باعث خندیدن تو میشود پشیمان نشو. - ...

منبع: https://www.codeofliving.com/blog/55-powerful-short-quotes-sayings-life/

 1. "زندگی فراوان است و زندگی زیباست. ...
 2. "یاد بگیرید که از تک تک دقیقه های زندگی خود لذت ببرید. ...
 3. "من فکر می کنم عاشق زندگی ، کلید جوانی ابدی است." ...
 4. "آرامش زیبایی زندگی است. ...
 5. "زندگی پر از زیبایی است. ...
 6. "به زیبایی زندگی بپردازید. ...
 7. "خلاق بودن به این معناست که عاشق زندگی باشید.

No comments:

Post a Comment

معرفی‌کتاب