Friday, November 5, 2021

🔥 می‌فهمید، آقای عزیز، چه معنایی دارد وقتی دیگر جایی برای رفتن ندارید؟ #کتاب جنایت و مکافات

🔥 می‌فهمید، آقای عزیز، چه معنایی دارد وقتی دیگر جایی برای رفتن ندارید؟ #کتاب جنایت و مکافات: 0 0 رای ها امتیاز می‌فهمید، آقای عزیز، چه معنایی دارد وقتی دیگر جایی برای رفتن ندارید؟ #کتاب جنایت و مکافات شاید بتوانید حدس بزنید که او، با تحصیلات و تربیت خوب و از خانواده‌ای سرشناس، به چه درجه‌ای از فلاکت می‌بایست رسیده باشد که به ازدواج با من رضایت …

نتیکا # پیشنهاد و معرفی بهترین کتاب‌‌ها و رمان‌ها


🔥 می‌گویند: «وظیفه، وجدان» #کتاب جنایت و مکافات

🔥 می‌گویند: «وظیفه، وجدان» #کتاب جنایت و مکافات: 0 0 رای ها امتیاز  می‌گویند: «وظیفه، وجدان» #کتاب جنایت و مکافات می‌گویند: «وظیفه، وجدان». نمی‌خواهم علیه وظیفه و وجدان حرفی بزنم، اما واقعاً چه درکی از این‌ها داریم؟ 📖 کتاب جنایت و مکافات ✍️ نویسنده فیودور داستایفسکی # بیو # جملات زیبا از کتاب‌ های مشهور 📚 پیشنهاد: # # نتیکا …

نتیکا # پیشنهاد و معرفی بهترین کتاب‌‌ها و رمان‌ها


🔥 در افسانه‌های کهن آمده کوبیدن سپرهای جنگاوران در جشن‌ها پایه‌ی ساخته شدن سنج بوده #کتاب آتوسا دختر کوروش بزرگ

🔥 در افسانه‌های کهن آمده کوبیدن سپرهای جنگاوران در جشن‌ها پایه‌ی ساخته شدن سنج بوده #کتاب آتوسا دختر کوروش بزرگ: 0 0 رای ها امتیاز در افسانه‌های کهن آمده کوبیدن سپرهای جنگاوران در جشن‌ها پایه‌ی ساخته شدن سنج بوده #کتاب آتوسا دختر کوروش بزرگ در افسانه‌های کهن آمده بود که کوبیدن سپرهای جنگاوران در جشن‌ها، پایه‌ی ساخته شدن سنج بوده است. آن دلاورانی که می‌دانستند دیر یا زود شادی به …

نتیکا # پیشنهاد و معرفی بهترین کتاب‌‌ها و رمان‌ها


🔥 من‌خودم اول از همه حاضرم هر چاه مستراحی را که بخواهید تمیز کنم! #کتاب جنایت و مکافات

🔥 من‌خودم اول از همه حاضرم هر چاه مستراحی را که بخواهید تمیز کنم! #کتاب جنایت و مکافات: 0 0 رای ها امتیاز من‌خودم اول از همه حاضرم هر چاه مستراحی را که بخواهید تمیز کنم! #کتاب جنایت و مکافات خواهش می‌کنم بگویید چه‌چیزی را حتا در چاه مستراح این همه شرم‌آور و درخور سرزنش می‌یابید؟ من‌خودم اول از همه حاضرم هر چاه مستراحی را که بخواهید تمیز …

نتیکا # پیشنهاد و معرفی بهترین کتاب‌‌ها و رمان‌ها


معرفی‌کتاب