Friday, November 5, 2021

🔥 می‌فهمید، آقای عزیز، چه معنایی دارد وقتی دیگر جایی برای رفتن ندارید؟ #کتاب جنایت و مکافات

🔥 می‌فهمید، آقای عزیز، چه معنایی دارد وقتی دیگر جایی برای رفتن ندارید؟ #کتاب جنایت و مکافات: 0 0 رای ها امتیاز می‌فهمید، آقای عزیز، چه معنایی دارد وقتی دیگر جایی برای رفتن ندارید؟ #کتاب جنایت و مکافات شاید بتوانید حدس بزنید که او، با تحصیلات و تربیت خوب و از خانواده‌ای سرشناس، به چه درجه‌ای از فلاکت می‌بایست رسیده باشد که به ازدواج با من رضایت …

نتیکا # پیشنهاد و معرفی بهترین کتاب‌‌ها و رمان‌ها


No comments:

Post a Comment

معرفی‌کتاب